DSCF0988

Husk generalforsamlingen 7. marts

Indkaldelse til Generalforsamling 8. marts 2022 kl. 1900 i klublokalet

 

 

Dagsorden :

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

 

 1. Formanden aflægger mundtlig beretning (Skriftlig beretning er i FLUEN nr. 1 2022).

 

 1. Kassereren aflægger regnskab.

 

 1. Budget for år 2022.

 

 1. Indkomne forslag fra medlemmerne.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for år 2023.

 

 1. Valg af formand.

                                   På valg er:                    Hans E. Nielsen

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                                   På valg er:                    Peter Jensen

                                                                      Morten Stabel

                                                                      Jens Moos

 

 1. Valg af suppleanter.

                                   På valg er:                    Henrik Nicolaisen

                                                                      Henrik Søgaard

                                                                      Steen Andreasen

 

 1. Valg af revisor.

                                   På valg er:                    Jørgen Dam.

 

 1. Valg af revisorsuppleant.

                                   På valg er:                    Jens Kvorning.

 

 1. Eventuelt.