DSCF1481
DSCF1489

Nye gydebanker i Ll. Hansted Å nedstrøms Egebjerg Sø

Efter endnu en rekognoscering kom der denne mørke og lidt våde morgen de fornødne maskiner i form af en lastbil med kran, en stor rendegraver og en frontlæsser. Fremgangsmåden skulle være: frontlæsseren hentede grus fra parkeringspladsen og læssede det på lastvognen, der med den lange udlæggerarm placerede gruset i vandløbet, hvor rendegraveren efter at have udvidet vandløbet til oprindelig bredde placerede gruset i et 20 cm tykt lag. Til sidst blev markstenene placeret i vandløbets midterlinje, hvorfra vi fordelte dem med håndkraft. Vi var 4 hjælpere, og vi fik ikke meget at lave, for de fremmødte maskinførere havde i den grad styr på maskinerne, så det var en fornøjelse at se på og bare udpege udlægningsområderne.

Efter arbejdet blev sti, vej og parkeringsplads skrabt af, så der var til at komme frem bagefter for de mange, der nyder at færdes i området.