Vandpleje

Foreningen arbejder med at gøre vores fiskevand til et velfungerende fiskevand baseret på store naturlige reproducerende bestande af ørred og havørred, samt en moderne administration af fiskevandet der er med til at sikre balance mellem fiskeri og fiskebestande.

For at gennemføre dette arbejde er det vigtigt at vandløbsrestaureringer, udsætninger og administration af fiskeriet følges ad.

 

PICT1914.JPG